Skip to main content

Life Sciences


Jeg har flere års erfaring med professionel oversættelse og sproglig validering fra engelsk til dansk og dansk til engelsk af farmaceutisk og medicinsk dokumentation og har tjent som dansk LVC (sproglig valideringskonsulent) på en lang række projekter for nogle af de største CRO’er i branchen, herunder den globale organisation ICON plc.

Mange af projekterne har været i forbindelse med studier og udvikling af nye lægemidler eller medicinske anordninger inden for mange forskellige behandlingsområder. Desuden tilbyder jeg at gennemføre face-to-face kognitiv debriefing-interviews og danske markedsundersøgelser via telefoninterviews.

På det medicinske område kræver oversættelse omhyggelig opmærksomhed på detaljer, kendskab til branchen og behandlingsområdet, overholdelse af regulatoriske retningslinjer samt beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

Det kræver samtidig evnen til at justere sproget til et passende niveau for den tiltænkte målgruppe, hvad enten denne omfatter specialister, sundhedsfaglige personer eller patienter/almindelige lægfolk.

Når det er påkrævet, har J-J Translations en læge, en sygeplejerske og en psykolog tilknyttet som faglige konsulenter.

Dokumenter kan omfatte:

 • Kliniske forsøgsprotokoller
 • Investigatorbrochurer (IB)
 • Kliniske forsøgsrapporter
 • Informerede samtykkeerklæringer
 • Instrumenter til måling af livskvalitet
 • Patientvejledninger
 • Spørgeskemaer
 • Foldere til patientundervisning (PIL)
 • Produktresuméer (SmPC)
 • Indlægssedler
 • Brochurer
 • Nyhedsbreve
 • Akademiske artikler
 • Akademiske artikler
 • Lægerapporter
 • Tandlægeartikler
 • Oversættelse og lokalisering af hjemmeside
Og til sidst, men ikke mindst arbejder jeg gerne for den almindelige offentlige sundhedssektor såvel som de fyto-farmakoligiske og nutraceutikalske (helse) områder.